Algemene voorwaarden

PRIVACY STATEMENT

Inhuisjurist respecteert de privacy van haar cliënten en de bezoekers van haar website  www.inhuisjurist.nl. Om de Inhuisjurist website en de daaraan verbonden diensten aan haar gebruikers te kunnen aanbieden is het nodig dat Inhuisjurist in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt.

Inhuisjurist is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van haar website. Inhuisjurist heeft passende maatregelen genomen, om uw bezoek aan en het gebruik van onze website te beveiligen en misbruik te voorkomen. Hier volgt een uitleg welke gegevens Inhuisjurist voor welke doeleinden gebruikt en wat Inhuisjurist doet om uw privacy te waarborgen en op hoe wij gebruik maken van cookies.

Welke gegevens verwerkt Inhuisjurist
Inhuisjurist verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u deze gegevens zelf aan Inhuisjurist heeft gegeven. Bijvoorbeeld in een situatie dat u zich aanmeldt voor een bijeenkomst of nieuwsbrief, u een sollicitatie plaatst, u een vraag of opmerking post of op andere wijze gebruikt maakt van onze diensten.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het doel waarvoor wij deze hebben gekregen. Indien u zich aanmeldt voor een nieuwsbrief of bijeenkomst zullen wij uw ,e-mail, adres dus gebruiken om u de nieuwsbrief toe te sturen, respectievelijk uw naam gebruiken om u op de lijst van deelnemers te plaatsen. Daarnaast kunnen we uw persoonsgegevens gebruiken om u op de hoogte te houden van en te informeren over onze (nieuwe) producten en/of diensten.

Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere diensten binnen de Inhuisjurist website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Inhuisjurist uw gegevens gebruikt om u te contacteren voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze diensten. Inhuisjurist bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor dan van de hierboven omschreven doeleinden.
Cookies
De website www.Inhuisjurist.nl maakt gebruik van cookies. Een cookie is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Inhuisjurist website bent.. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om instellingen of voorkeuren te onthouden. Deze bestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Inhuisjurist website.
Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om het gebruik van onze website te kunnen meten, analyseren en te optimaliseren. Google gebruikt deze gegevens ook zelf conform haar eigen voorwaarden. Wij hebben geen invloed op de wijzigingen van het voornoemde.
Inhuisjurist heeft social media buttons van Linkedin en Twitter op haar website geplaatst, zodat u informatie van onze website kunt opzoeken of delen via deze social media platforms. Indien u via de ‘Linkedin-button’ of ‘Twitter-button’ doorlinkt naar de website van Linkedin of Twitter, worden er door deze platforms cookies geplaatst. Het is raadzaam hier rekening mee te houden alvorens u op een van deze buttons klikt.
Vragen?
Indien u vragen/opmerkingen heeft of wilt u meer informatie naar aanleiding van dit privacy statement of met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens? Neem dan contact met ons op.

DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.inhuisjursit.nl.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Op deze website wordt u algemene informatie aangeboden omtrent de dienstenverlening van Inhuisjurist. Ook al neemt Inhuisjurist de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling alsmede bij het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Inhuisjurist niet garanderen dat deze informatie altijd volledig actueel, volledig en correct is. Inhuisjurist aanvaardt derhalve dan ook geen aansprakelijkheid voor enige schade welke ontstaat door gebruikmaking van, het vertrouwen op of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij aan de zijde van Inhuisjurist sprake is van opzet of grove nalatigheid.
De website van Inhuisjurist behelst vele onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Inhuisjurist en van derden rusten. Zo zijn de foto’s, tekeningen, teksten en het overige grafische design van onze website auteursrechtelijk beschermd. Het is dan ook niet toegestaan om, zonder voorafgaande expliciete goedkeuring van Inhuisjurist, (onderdelen van) de site elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/of wijzigingen in (onderdelen van) de site aan te brengen.

Op onze website wordt informatie verstrekt welke niet dient te worden bezien als zijnde een juridisch of ander professioneel advies. U dient derhalve op grond van deze informatie geen zelfstandige handelingen te verrichten zonder ons voorafgaand deskundig advies.
Inhuisjurist is niet aansprakelijk voor de inhoud van de sites van derden welke gelinkt zijn met (enige pagina van) de website van Inhuisjurist.